Fundacja

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny została powołana w czerwcu 2008 roku przez osobę prywatną. Ideą Fundatora było stworzenie instytucji, której celem jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa oraz działalność w zakresie ochrony zdrowia, rehabilitacji i pomocy społecznej. Fundacja nie korzysta ze wsparcia budżetu państwa. Wszystkie środki na działalność statutową pochodzą od darczyńców oraz z prowadzonej działalności gospodarczej.

Cele statutowe Fundacja realizuje poprzez m.in. :

– Organizowanie, prowadzenie i wspieranie badań naukowych,

– Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej na rzecz podmiotów prowadzących działalność w zakresie nauki oraz ochrony zdrowia, stosujących innowacyjne metody diagnostyczne lub terapeutyczne, » więcej

O nas

Co robimy:

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny dotychczas udzieliła wsparcia w wysokości 1.052.048 zł. Wśród zakupów znalazły się:

1. Funduskamera Topcon TRC-NW7 SF z kamerą Nikon, systemem cyfrowym IMAGEnet i-base o wartości 102.000 zł dla Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach » więcej